กองทุนรวมแบบไหนใช่คุณ ตอน ชีวิตต้องเสี่ยงแบบรถไฟเหาะ

24 กรกฎาคม 2563
อ่าน 3 นาที
​​และแล้ว ก็มาถึง EP สุดท้ายของ series กองทุนรวมแบบไหนใช่คุณ ซึ่งมาพร้อมกับความแดงเดือด เป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุดถึงระดับ 8 แต่ก็มาพร้อมผลตอบแทนที่มีโอกาสสูงกว่าประเภทอื่น ๆ เช่นกัน ตามหลัก "High Risk High Return" 

ฉะนั้น ผู้ลงทุนต้องสำรวจตัวเองก่อนว่า รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้แค่ไหนด้วยการทำ suitability test ซึ่งผู้ที่จะลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้ได้ ต้องมีคะแนนสูงในระดับเป็น ผู้ลงทุนประเภทความเสี่ยงสูงมาก 

ตัวอย่างคำแนะนำสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงสูงมาก เช่น  
- เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น สัดส่วนไม่เกิน 5% 
- ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปีและ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน สัดส่วนไม่เกิน 30% 
- ตราสารทุน สัดส่วนไม่น้อยกว่า 60%  
- สินทรัพย์ทางเลือก สัดส่วนไม่เกิน 30%

...กลับมา กองทุนรวมประเภทเสี่ยงสูงมาก นี้มีลักษณะเป็นอย่างไร...ไปรู้จักกัน 
8. กองทุนรวมในสินทรัพย์ทางเลือก >> ความเสี่ยงระดับ 8

เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ นอกเหนือจากตราสารหนี้และตราสารทุนที่ได้กล่าวมาแล้วใน EP 1-4 ก่อนหน้านี้ โดยกองทุนนี้จะลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ไม่ว่าจะเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (property fund​) กองทุนรวมที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ น้ำมัน ทองคำ นอกจากนี้ ยังรวมถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารที่มี structured note ที่ไม่คุ้มครองเงินต้นด้วย 

อย่างไรก็ตาม ด้วยกองทุนนี้ลงทุนในสินทรัพย์ที่แตกต่าง จึงเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงได้ดี และมีโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนได้ เช่น ในบางครั้งที่ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลง ราคาทองคำอาจจะขึ้น หรือสวนทางกับราคาหุ้น.. อะแต่.. อะแต่.. แต่ว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะต้องคอยจับจังหวะเวลาในการซื้อขาย จึงมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการลงทุนในกองทุนประเภทอื่น ๆ

คงต้องย้ำอีกทีถึงกองทุนรวมในสินทรัพย์ทางเลือกนี้ ก่อนลงทุนต้องรู้จักความเสี่ยงตัวเองและความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่จะลงทุน พร้อมเข้าใจเป้าหมายของตัวเราด้วยว่าเราเหมาะกับกองทุนรวมประเภทไหน ที่สำคัญควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ โดยดูรายละเอียดกองทุนได้จากหนังสือชี้ชวน

เพราะการฝากเงินเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินอีกต่อไป  

------------------------------